MU BÁ VƯƠNG | AlphaTest: 5/10 | Open Beta: 7/10
Exp: 300x - Drop: 20% › GHRS Theo TOP 1 - AUTO Reset Ingame
SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA


  • Sự kiện Truyền Nhân Goblin từ 07/10 đến 14/10
  • Sự kiện Top Auto Lục địa

Like page để theo dõi tin tức từ mới nhất từ BQT MU nhé anh em

Popup